︎︎︎ INDEX
︎︎︎ OVER
︎︎︎ SONGS FOR A PASSERBY
︎︎︎ DAT HET WAS..
︎︎︎ EEN STAD VOORBIJ DE STAD
︎︎︎ HERFSTKUS: HET IS STIL
︎︎︎ NERGENS [VR-OPERA]
︎︎︎ THANK YOU
︎︎︎ HET DRIELUIK MICHAËL
︎︎︎ OPERA VAN DE VALLENDE MENS [VR-OPERA]NL | EN

THANK YOU


PERFORMANCE | RESEARCH

Concept:    BORIS DE KLERK
            OLIVIER M. HERTER

Foto:       WIEKE VAN ROSMALEN

Partners:   SUBBACULTCHA
            APOLLO FONDS
            DE SCHOOL AMSTERDAM 

Dank aan:   ROBERT LALKENS
            ROB LIGTHERT
            MARC ZWIETINK
            CELINE DAEMEN
            ANTHONY VAN GOG
THANK YOU is een performance die aanvoelt als een open laboratorium. De tijd en de herinnering, wordt door middel van taal en geluid vertraagd en versneld, herhaald en geplagieerd, vervormd en opnieuw geschapen. Het origineel verwordt steeds meer tot een vervormde herinnering, een kopie of een nieuw origineel. Via industriële noise, dagboekfragmenten en veel tape blijven de spelers op zoek gaan naar het punt waarop de taal en het geluid uit elkaar lijken te vallen, om ze met tape en plakband bijeen te houden.

THANK YOU is gemaakt tijdens een residentie in club DE SCHOOL AMSTERDAM.

THANK YOU is het resultaat van een artistiek onderzoek naar kloktijd en gevoelstijd of momentum. Het onderzoek werd in isolatie uitgevoerd in SUBBACULTCHA’s s105 in DE SCHOOL AMSTERDAM. Voor de performance werd gekozen voor een tijdsgebonden medium, als uitkomst van een strikt tijdsgebonden werkproces. Vier weken lang onderwierpen BORIS en OLIVIER zich aan een rigide tijdschema als werkstructuur / manier van werken. Van tevoren waren al onze bezigheden van uur tot uur vastgelegd. In onze vrije tijd kochten we dingen. We dachten na over begrippen als nutsmaximalisatie, economisering, marktwerking en consumentisme, ook in relatie tot de kunstpraktijk. We probeerden ons actief tot de alomtegenwoordige efficiëntie-drift te verhouden door ons strikt aan dit tijdsschema te houden, en te onderzoeken welke artistieke vrijheid ontstaat in een dergelijk rigide werkproces.

De performance is getoond in GALERIE DE SCHANS, DE SCHOOL AMSTERDAM en OT301 in AMSTERDAM.

︎︎︎ VIDEO
︎︎︎ INTERVIEW