︎︎︎ INDEX
︎︎︎ OVER
︎︎︎ SONGS FOR A PASSERBY
︎︎︎ DAT HET WAS..
︎︎︎ EEN STAD VOORBIJ DE STAD
︎︎︎ HERFSTKUS: HET IS STIL
︎︎︎ NERGENS [VR-OPERA]
︎︎︎ THANK YOU
︎︎︎ HET DRIELUIK MICHAËL
︎︎︎ OPERA VAN DE VALLENDE MENS [VR-OPERA]NL | EN

DAT HET WAS..


INTERDISCIPLINAIR | TEKST | PERFORMANCE

Concept en tekst:    OLIVIER M. HERTER

Spel:                LUCA BRYSSINCK

Geluidsontwerp:      BORIS DE KLERK

Dramaturgie:         CZESLAW DE WIJS

Fotografie:          SOFIE KNIJFF

Met veel dank aan:   VINCENT VAN DEN BERG
                     MARGIJN BOSCH
                     ALEXANDER VAN DER WEIDE

Partners:            ‘T BARRE LAND
                     PERDU
                     HARD // HOOFD
                     FONDS PODIUMKUNSTEN
                     NEDERLANDS LETTERENFONDS

In DAT HET WAS.. ontmoeten we een stem zoekend naar woorden om zich uit te drukken. Het werk gaat over hoe we omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, over hoe we woorden gebruiken om grip te krijgen op onszelf, om ons uit te drukken naar anderen en ons houvast te bieden in een alsmaar verschuivende wereld.

Het werk gaat aan de haal met woorden en het gebruik van deze woorden. Wat als ze tekortschieten of doel missen? Wat als we niet goed kunnen uitdrukken wat er gebeurt of gebeurd is, omdat herinneringen op de voorgrond treden, of juist zijn verdrongen of verdwenen? Oftewel, hoe gebruiken we woorden om kenbaar te maken wat er in ons leeft, en wat als dit juist stokt?

Het project bestaat uit een tekstuele voorstelling én een geschreven tekst. Samen vormen deze twee pogingen een zoektocht om woorden te geven aan iets waar misschien geen woorden voor te vinden zijn, namelijk trauma. De woorden zijn er niet om te worden begrepen, maar te worden gehoord; ze zijn er en kunnen voor iedereen iets anders betekenen.

Tijdens het STUDIOWERK: A LA RECHERCHE, het onderzoeksproject van ‘T BARRE LAND in PERDU, zet OLIVIER HERTER samen met LUCA BRYSSINCK en ‘T BARRE LAND de eerste stap van de geschreven tekst naar de vloer.

De tekst is het eerste deel van een nog te verschijnen theatercyclus, waarmee HERTER in 2016 begon met schrijven.

Het werk is ontwikkeld met ondersteuning van FONDS PODIUMKUNSTEN en NEDERLANDS LETTERENFONDS in de vorm van een werkbijdrage voor de ontwikkeling van een theatertekst.

︎︎︎ STUDIOWERK: A LA RECHERCHE BIJ ‘T BARRE LAND